akaryakıtlar

akaryakıtlar İng. liquide fuel

İşlenmemiş yeryağı ürünlerinden mazot, benzin, gazyağı vb. sıvı durumunda kullanılan yanıcı özdekler.


akaryakıtlar, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'a', 'r', 'y', 'a', 'k', 'ı', 't', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
akaryakıtlar kelimesinin tersten yazılışı raltıkayraka diziliminde gösterilir.