akı

akı

a. fiz. Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği varsayılan güç çizgileri, seyelan.


akı

Kardeş.


akı

Yumurtanın beyazı.


akı İng. flux

Birim zamanda, birim yüzeye dik düşen ısı ya da ışık niceliği.


akı İng. flux

Bir alan içinde bulunan bir yüzeyin yüzey yönleci ile alan yönlecinin, sayıl çarpımı.


akı İng. flux

Birim yüzeyden birim zamanda geçen (giren ve çıkan) madde ya da ışınım niceliği.


akı Osm. seyelân

(fizik)


akı İng. flux, luminous flux

Sinema/TV. Birim yüzeyden birim zamanda geçen ışık erkesi niceliği.


akı İng. flux

fizik: Birim zamanda, birim yüzeye dik olarak düşen ısı ya da ışık niceliği.


Akı Köken: T.

Cinsiyet: Erkek Cömert kişi.


akı için benzer kelimeler


akı, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', şeklindedir.
akı kelimesinin tersten yazılışı ıka diziliminde gösterilir.