akıcı ünsüz

akıcı ünsüz

a. db. Ciğerlerden gelen havanın, ağız boşluğundaki yarı kapalı bir engele çarpmasıyla oluşan bol sesli ünsüz (r, l, ğ, y).


akıcı ünsüz İng. liquid, trilled

(Derleme. titreşimli akıcı, titrek konson, akıcı konson, akıcı fonem) Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki yarı kapalı bir engele çarpması ile meydana gelen bol sesli ünsüz: r, l, y, ğ vb.


akıcı ünsüz İng. liquid

Dudakların birbirine, dişlerin alt dudağa, dil ucunun dişlere veya damağa dokunuşu sırasında, ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğunun daralan noktalarından veya burun yolundan akarak çıkarılması ile oluşan bol sesli ünsüz: l / r / y / m / n, gibi. Bunların en bol seslisi r / l ünsüzleridir.


akıcı ünsüz

Azerbaycan Türkçesi: sonor samit; Türkmen Türkçesi: sonorlı çekimsizler; Gagauz Türkçesi: sonorkonson; Özbek Türkçesi: sonor undόş; Uygur Türkçesi: (B.Uyg.) ünlük tavuş ~ (D.Uyg.) aqma-dimağ tavuşi; Tat: sonor tartıq ~ sonant; Başkurt Türkçesi: sonor tartınqı; Kmk: köptawuşlu tutuk; Krç.-Malk.: sıydam kısık tawuş ~ sonornıy; Nogay Türkçesi: tegîs tartık ~ sonor tartıgı; Kazak Türkçesi: ündü dawıssız; Kırgız Türkçesi: murunçul ünsüz; Alt:: tumçuktabıjı; Hakas Türkçesi: purun ün çohtarı; Tuva Türkçesi: ayáar a'jık eves ün; Şor Türkçesi: şuuk çoksoglasnıy; Rusça: sonornıy soglasnıy


akıcı ünsüz için benzer kelimeler


akıcı ünsüz, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'ü', 'n', 's', 'ü', 'z', şeklindedir.
akıcı ünsüz kelimesinin tersten yazılışı züsnü ıcıka diziliminde gösterilir.