akik

akik, -ği Ar. ¤a®³®

a. jeol. Kalseduan kuvarsının bir türü olan, yüzük taşı, mühür vb. yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş: “Kabartmaların ortalık yerine de akik ve Necef taşlar serpiştirilmiştir.” -S. Birsel.


akik İng. agate

Kimyasal bileşimi SiO2, sertliği 7 olan , çeşitli renklere sahip değerli bir taş.


akik Fr. agate

(jeoloji)


akik

bk. kuars.


akik, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'i', 'k', şeklindedir.
akik kelimesinin tersten yazılışı kika diziliminde gösterilir.