akıl delisi

akıl delisi

Zeki fakat çok yaramaz çocuk.


akıl delisi için benzer kelimeler


akıl delisi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'l', ' ', 'd', 'e', 'l', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
akıl delisi kelimesinin tersten yazılışı isiled lıka diziliminde gösterilir.