akıl gitmek

akıl gitmek

Bayılmak.


akıl gitmek için benzer kelimeler


akıl gitmek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'l', ' ', 'g', 'i', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
akıl gitmek kelimesinin tersten yazılışı kemtig lıka diziliminde gösterilir.