akıl hastalığı

akıl hastalığı

a. Düşünme, anlama, kavrama, karar verme, önlem alma vb. yeteneklerdeki eksiklik, ruh hastalığı, psikopati.


akıl hastalığı İng. insanity, lunacy so found, unsoundness of mind

İyiyi kötüyü, doğruyu eğriyi birbirinden ayırabilme, ayırt edebilme yeteneğinden yoksun olma.


akıl hastalığı için benzer kelimeler


akıl hastalığı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'l', ' ', 'h', 'a', 's', 't', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
akıl hastalığı kelimesinin tersten yazılışı ığılatsah lıka diziliminde gösterilir.