akıl kethüdası

akıl kethüdası

a. esk. Akıl hocası.


akıl kethüdası için benzer kelimeler


akıl kethüdası, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'l', ' ', 'k', 'e', 't', 'h', 'ü', 'd', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
akıl kethüdası kelimesinin tersten yazılışı ısadühtek lıka diziliminde gösterilir.