esnaf kethüdası

esnaf kethüdası

bk. esnaf kâhyası.


esnaf kethüdası için benzer kelimeler


esnaf kethüdası, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 's', 'n', 'a', 'f', ' ', 'k', 'e', 't', 'h', 'ü', 'd', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
esnaf kethüdası kelimesinin tersten yazılışı ısadühtek fanse diziliminde gösterilir.