esnaf şeyhi

esnaf şeyhi

Esnaf loncasının başkanı.


esnaf şeyhi için benzer kelimeler


esnaf şeyhi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 's', 'n', 'a', 'f', ' ', 'ş', 'e', 'y', 'h', 'i', şeklindedir.
esnaf şeyhi kelimesinin tersten yazılışı ihyeş fanse diziliminde gösterilir.