binikiyüz şeyhi

binikiyüz şeyhi Osm. şeyh-ül-meydan

Okçular tekkesinin başı.


binikiyüz şeyhi için benzer kelimeler


binikiyüz şeyhi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'n', 'i', 'k', 'i', 'y', 'ü', 'z', ' ', 'ş', 'e', 'y', 'h', 'i', şeklindedir.
binikiyüz şeyhi kelimesinin tersten yazılışı ihyeş züyikinib diziliminde gösterilir.