kürsü şeyhi

kürsü şeyhi

a. Kürsü hocası.


kürsü şeyhi Osm. Cuma vaizi, salâtîn şeyhi

Sultan camilerinde cuma namazından sonra vazeden kürsü sahibi resmî din adamı.


kürsü şeyhi için benzer kelimeler


kürsü şeyhi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 'r', 's', 'ü', ' ', 'ş', 'e', 'y', 'h', 'i', şeklindedir.
kürsü şeyhi kelimesinin tersten yazılışı ihyeş üsrük diziliminde gösterilir.