kürsü başkanı

kürsü başkanı

a. esk. Bölüm başkanı.


kürsü başkanı için benzer kelimeler


kürsü başkanı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 'r', 's', 'ü', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'k', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
kürsü başkanı kelimesinin tersten yazılışı ınakşab üsrük diziliminde gösterilir.