belediye başkanı

belediye başkanı

a. 1. Belediye teşkilatını yöneten kimse, belediye reisi: “İki gün sonra belediye başkanının yakını bir arkadaş gidip onunla konuştu.” -Y. K. Beyatlı. 2. tar. Şehremini.


belediye başkanı için benzer kelimeler


belediye başkanı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'e', 'd', 'i', 'y', 'e', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'k', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
belediye başkanı kelimesinin tersten yazılışı ınakşab eyideleb diziliminde gösterilir.