devlet başkanı

devlet başkanı

a. Devletin başında bulunan kimse.


devlet başkanı için benzer kelimeler


devlet başkanı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', 'l', 'e', 't', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'k', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
devlet başkanı kelimesinin tersten yazılışı ınakşab telved diziliminde gösterilir.