gümrük dairesi başkanı

gümrük dairesi başkanı Osm. Gümrük emini

Osmanlı devletinde gümrük işlerine bakan resmî dairenin başında bulunan görevli.


gümrük dairesi başkanı için benzer kelimeler


gümrük dairesi başkanı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'm', 'r', 'ü', 'k', ' ', 'd', 'a', 'i', 'r', 'e', 's', 'i', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'k', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
gümrük dairesi başkanı kelimesinin tersten yazılışı ınakşab iseriad kürmüg diziliminde gösterilir.