bölüm başkanı

bölüm başkanı

a. Üniversitede bir bölümün yönetim işleri ile eğitim, öğretim, araştırma faaliyetlerinden sorumlu öğretim üyesi, kürsü başkanı.


bölüm başkanı için benzer kelimeler


bölüm başkanı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ö', 'l', 'ü', 'm', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'k', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
bölüm başkanı kelimesinin tersten yazılışı ınakşab mülöb diziliminde gösterilir.