haremeyn şeyhi

haremeyn şeyhi

1. Halifenin Mekke ve Medine'de bulundurduğu görevli. 2. Şam valisinin sanı.


haremeyn şeyhi için benzer kelimeler


haremeyn şeyhi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'r', 'e', 'm', 'e', 'y', 'n', ' ', 'ş', 'e', 'y', 'h', 'i', şeklindedir.
haremeyn şeyhi kelimesinin tersten yazılışı ihyeş nyemerah diziliminde gösterilir.