esnaf loncası

esnaf loncası

a. tar. Herhangi bir meslek dalında esnafların kurduğu dernek: “Seyirlik oyunlarının esnaf loncalarıyla, gedikleriyle de yakın ilintisi vardır.” -M. And.


esnaf loncası

bk. lonca


esnaf loncası

Esnafın örgütlenip kurduğu birlik.


esnaf loncası için benzer kelimeler


esnaf loncası, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 's', 'n', 'a', 'f', ' ', 'l', 'o', 'n', 'c', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
esnaf loncası kelimesinin tersten yazılışı ısacnol fanse diziliminde gösterilir.