akıla dammak

akıla dammak

1. Anımsamak, akla gelmek. 2. Oranlamak, kestirmek: Senin gelceñ aklıma damdıydın zaten.


akıla dammak için benzer kelimeler


akıla dammak, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'l', 'a', ' ', 'd', 'a', 'm', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
akıla dammak kelimesinin tersten yazılışı kammad alıka diziliminde gösterilir.