akıla zarar

akıla zarar

Olağan üstü, tahminin üstünde: Bu sene buğdaylar öyle bol ki, akıllara zarar.


akıla zarar için benzer kelimeler


akıla zarar, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'l', 'a', ' ', 'z', 'a', 'r', 'a', 'r', şeklindedir.
akıla zarar kelimesinin tersten yazılışı raraz alıka diziliminde gösterilir.