akım ölçümü

akım ölçümü

a. coğ. Bir akarsuda veya kanalda bir saniyede akan suyun hacmini ölçme.


akım ölçümü için benzer kelimeler


akım ölçümü, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'm', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'ü', 'm', 'ü', şeklindedir.
akım ölçümü kelimesinin tersten yazılışı ümüçlö mıka diziliminde gösterilir.