anlamlılık ölçümü

anlamlılık ölçümü İng. measure of significance

Bir ölçüm sonucunun ya da bir katsayının, çeşitli düzeylerde anlamlı sayılabilmesi için aşması gereken ya da anlamlı olduğu olasılık düzeyini gösteren değer.


anlamlılık ölçümü için benzer kelimeler


anlamlılık ölçümü, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'l', 'a', 'm', 'l', 'ı', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'ü', 'm', 'ü', şeklindedir.
anlamlılık ölçümü kelimesinin tersten yazılışı ümüçlö kılılmalna diziliminde gösterilir.