anlamlılık sınaması

anlamlılık sınaması İng. test of significance
anlamlılık sınaması İng. test of significance

(İstatistiksel sınamalar) Bir sıfır önsavında öne sürülen savın anlamlılığını araştıran sınama.


anlamlılık sınaması İng. test of significance

Sayımbilimde gözlem sonucu bulunmuş bir değerin olasılık dağılımlarının, ilgili değerleriyle karşılaştırılarak rastlantıya bağlanıp bağlanamayacağını sınama işlemi.


anlamlılık sınaması için benzer kelimeler


anlamlılık sınaması, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'l', 'a', 'm', 'l', 'ı', 'l', 'ı', 'k', ' ', 's', 'ı', 'n', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
anlamlılık sınaması kelimesinin tersten yazılışı ısamanıs kılılmalna diziliminde gösterilir.