anlamlılık düzeyi

anlamlılık düzeyi İng. level of significance
anlamlılık düzeyi İng. level of significance

(İstatistiksel sınamalar) Sıfır önsavını geri çevirmek için seçilen olasılık.


anlamlılık düzeyi İng. level of significance

Bir gözlemsel ölçümün, anlam taşıma değeri ya da salt rastlantıya bağlı olarak alacağı bir değerden uzaklık ölçüsü.


anlamlılık düzeyi için benzer kelimeler


anlamlılık düzeyi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'l', 'a', 'm', 'l', 'ı', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'y', 'i', şeklindedir.
anlamlılık düzeyi kelimesinin tersten yazılışı iyezüd kılılmalna diziliminde gösterilir.