akım sarmalı

akım sarmalı

bk. sarmal.


akım sarmalı için benzer kelimeler


akım sarmalı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'm', ' ', 's', 'a', 'r', 'm', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
akım sarmalı kelimesinin tersten yazılışı ılamras mıka diziliminde gösterilir.