açık girdi-çıktı akım tablosu

açık girdi-çıktı akım tablosu İng. open table of input-output flow

Sırasıyla aramal istemi, sonul mal istemi, temel girdiler ve sonul isteme giren dolaysız faktör girdilerinin yer aldığı dört bölümden oluşan ve sonul istemdeki değişmelerin kesimlerarası yapı üzerindeki etkilerini tahmin etme olanağını sağlayan girdi-çıktı akım tablosu.


açık girdi-çıktı akım tablosu için benzer kelimeler


açık girdi-çıktı akım tablosu, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'g', 'i', 'r', 'd', 'i', '-', 'ç', 'ı', 'k', 't', 'ı', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'm', ' ', 't', 'a', 'b', 'l', 'o', 's', 'u', şeklindedir.
açık girdi-çıktı akım tablosu kelimesinin tersten yazılışı usolbat mıka ıtkıç-idrig kıça diziliminde gösterilir.