etkin girdi bileşimi

etkin girdi bileşimi İng. efficient input combination

Belirli bir üretim düzeyinin en düşük fırsat maliyetiyle üretilmesini sağlayan girdi bileşimi.


etkin girdi bileşimi için benzer kelimeler


etkin girdi bileşimi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 't', 'k', 'i', 'n', ' ', 'g', 'i', 'r', 'd', 'i', ' ', 'b', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
etkin girdi bileşimi kelimesinin tersten yazılışı imişelib idrig nikte diziliminde gösterilir.