ara girdi

ara girdi İng. intermediate input

Girdi-çıktı çözümlemesinde, kesimin çıktısını elde etmek için kullandığı hammadde, yarı işlenmiş ve işlenmiş mallar.


ara girdi için benzer kelimeler


ara girdi, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', ' ', 'g', 'i', 'r', 'd', 'i', şeklindedir.
ara girdi kelimesinin tersten yazılışı idrig ara diziliminde gösterilir.