girdi değişkeni

girdi değişkeni İng. input variable

girdi değişkeni için benzer kelimeler


girdi değişkeni, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'd', 'i', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
girdi değişkeni kelimesinin tersten yazılışı inekşiğed idrig diziliminde gösterilir.