akım açık

akım açık İng. live

1. Elektrik akanının geçmekte olduğunu belirtir deyim. 2. Elektrik tehlikesine karşı uyarı.


akım açık için benzer kelimeler


akım açık, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'm', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'k', şeklindedir.
akım açık kelimesinin tersten yazılışı kıça mıka diziliminde gösterilir.