akım

akım

a. 1. Akma işi. 2. fiz. Hava, su vb. akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, cereyan: “Gecenin hummalı sessizliği kulaklarında yüksek voltajlı bir elektrik akımı gibi vınlıyordu.” -A. İlhan. 3. Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan, tarz: Gerçekçilik akımı. 4. coğ. Debi.


akım

Meyil, suya akış imkânı veren eğim: Bu damın akımı yok.


akım

Ayağın üstü.


akım

Saygılı, iyi eğitim görmüş çocuklar için seslenme ünlemi: Akım, sen bize neden gelmez oldun.


akım İng. stream
akım İng. flowvolume

Bir akarsuyun herhangi bir kesiminde saniyede geçirdiği suyun oylumu : m3/sn.


akım İng. current

Birim zamanda, dik bir kesitten geçen özdek, kıvıl yük vb. ilişkin nicelik.


akım İng. current

Bir iletken özdek içinde özgür eksiciklerin, eksi ve artı üşerlerin elektriksel alan etkisi ile akışları.


akım İng. circuit, current

Elektriğin bir yöne akışı.


akım Osm. cereyan

(Resim, Heykel, Mimarlık) İlk kez 19. y.y.'ın birinci yarısında başlayan ve üslûp niteliğini taşımayan sanat görüşü. Örn: Gerçekçilik, gerçeküstücülük gibi.


akım İng. current

Elektrik yükünün aktarım hızı.


akım İng. current

Bir iletkenden bir saniyede geçen yük miktarı. SI sisteminde birimi amperdir.


akım, akıntı Osm. cereyan

(jeoloji, coğrafya)


akım İng. electric current

Sinema/TV. Bir iletken boyunca elektronların deviniminden oluşan durum.


akım İng. current

1. genel uygulayım: bk. akıntı. 2. fizik: Birim zamanda dik bir kesitten geçen özdek, elektrik yükü vb. ilişkin nicelik.


akım İng. discharge

Bir akarsuyun, belli bir noktadan zaman biriminde geçirdiği su.


akım Fr. courant

Yazınsal yönelim ve yönsemelere verilen ad.


Akım Osm. Cereyan

akım için benzer kelimeler


akım, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
akım kelimesinin tersten yazılışı mıka diziliminde gösterilir.