ak akım

ak akım Fr. Leucorrhée, Syn, fleurs ou flueurs blanches

ak akım için benzer kelimeler


ak akım, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
ak akım kelimesinin tersten yazılışı mıka ka diziliminde gösterilir.