akım çatağı

akım çatağı

Küçük sellerin birleşerek büyük bir sel meydana getirdikleri yer.


akım çatağı için benzer kelimeler


akım çatağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'm', ' ', 'ç', 'a', 't', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
akım çatağı kelimesinin tersten yazılışı ığataç mıka diziliminde gösterilir.