akis

akis, -ksi Ar. ¤aks

a. 1. Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı: “İkide birde barutla infilak akisleri geliyordu.” -Y. K. Beyatlı. 2. Bir cismin parlak bir yüzeyde görünmesi. 3. mec. Bir şeyin başka bir şey üzerinde yarattığı etki. 4. fiz. ve kim. Evirtim. 5. man. Evirme.


akis için benzer kelimeler


akis, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'i', 's', şeklindedir.
akis kelimesinin tersten yazılışı sika diziliminde gösterilir.