akış yönü

akış yönü İng. flow direction

Bir akış çizeneği üzerinde, simgeler arasında öncel-ardıl ilişkisi.


akış yönü için benzer kelimeler


akış yönü, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'y', 'ö', 'n', 'ü', şeklindedir.
akış yönü kelimesinin tersten yazılışı ünöy şıka diziliminde gösterilir.