akış yukarı

akış yukarı İng. upsteam

Bir akarsuyun kaynak yönüne doğru olan bölümü,


akış yukarı İng. upstream

Bir akarsuyun kaynak yerine doğru olan yönü.


akış yukarı için benzer kelimeler


akış yukarı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'y', 'u', 'k', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
akış yukarı kelimesinin tersten yazılışı ırakuy şıka diziliminde gösterilir.