akışımlı roman

akışımlı roman Fr. roman-fleuve

Bir kişinin, bir ailenin ya da bir topluluğun belli bir zaman içindeki yaşam dönemlerini, ciltler dolusu anlatan roman.


akışımlı roman için benzer kelimeler


akışımlı roman, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', 'l', 'ı', ' ', 'r', 'o', 'm', 'a', 'n', şeklindedir.
akışımlı roman kelimesinin tersten yazılışı namor ılmışıka diziliminde gösterilir.