belgesel roman

belgesel roman

Konularını toplumsal olaylardan ya da tarihsel belgelerden alan roman.


belgesel roman için benzer kelimeler


belgesel roman, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'r', 'o', 'm', 'a', 'n', şeklindedir.
belgesel roman kelimesinin tersten yazılışı namor lesegleb diziliminde gösterilir.