belgesel tür

belgesel tür İng. documentary genre

Sinema/TV. Yapıntıya yer vermeyen ya da az yer veren; konusunu, gerecini doğrudan doğruya doğadan alan; dışımızdaki dünyayı gerçeğe elden geldiğince uyarak, nesnel bir tutumla yansıtmaya çalışan sinema, televizyon türü. (Belgesel tür içinde değişik film ya da televizyon izlence çeşitleri yer alır).


belgesel tür için benzer kelimeler


belgesel tür, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 't', 'ü', 'r', şeklindedir.
belgesel tür kelimesinin tersten yazılışı rüt lesegleb diziliminde gösterilir.