İngiliz (belgesel) okulu

İngiliz (belgesel) okulu İng. British (documentary) school

Sinema John Grierson'un önderliğinde kurulan, özellikle 1928-1951 arasında kendini gösteren belgesel film akımı. Çağının önemli sorunlarını insancıl bir yaklaşımla ele alan, bu sorunların günlük yaşamdaki yansımalarını işleyen, bunların kesinlikle çözülmesi gerektiğine izleyicileri inandırmağa çalışan okul. Doğal çevreyi ustalıkla yansıtmak, insanı bu doğal çevre içindeki günlük uğraşılarıyla ele almak, görüntü-ses uyuşumu denemelerine girişmek, kurguyu sesin olanaklarıyla yeniden değerlendirmek, etkileyici bir tartım sağlamak, belgesel filmle öykülü film arasında örgensel bir bağ kurmağa çalışmak bu okulun belli başlı özellikleridir.


İngiliz (belgesel) okulu için benzer kelimeler


İngiliz (belgesel) okulu, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, İ harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'İ', 'n', 'g', 'i', 'l', 'i', 'z', ' ', '(', 'b', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'e', 'l', ')', ' ', 'o', 'k', 'u', 'l', 'u', şeklindedir.
İngiliz (belgesel) okulu kelimesinin tersten yazılışı uluko )lesegleb( zilignİ diziliminde gösterilir.