akışkanlar işleybilimi

akışkanlar işleybilimi İng. fluid mechanics

Akışkanların işleysel özelliklerini inceleyen doğabilim dalı.


akışkanlar işleybilimi için benzer kelimeler


akışkanlar işleybilimi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'k', 'a', 'n', 'l', 'a', 'r', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'y', 'b', 'i', 'l', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
akışkanlar işleybilimi kelimesinin tersten yazılışı imilibyelşi ralnakşıka diziliminde gösterilir.