gök işleybilimi

gök işleybilimi İng. celestial mechanics

Gökcisimlerindn ağınım etkisi altındaki devinimlerini inceleyen bilim dalı.


gök işleybilimi için benzer kelimeler


gök işleybilimi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'k', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'y', 'b', 'i', 'l', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
gök işleybilimi kelimesinin tersten yazılışı imilibyelşi kög diziliminde gösterilir.