akkakık

akkakık

Kırmızı, gevrek: Bu ekmekler akkakık olmuş.


akkakık, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'k', 'a', 'k', 'ı', 'k', şeklindedir.
akkakık kelimesinin tersten yazılışı kıkakka diziliminde gösterilir.