akkın

akkın

Çağlayan, ırmak veya derede suyun hızlı aktığı yer


akkın

Eğimi, inişi fazla olan yer, meyilli, eğimli.


akkın

Akıntılı, hızlı akan su, akıntılı su kanalları.


akkın

Meyil, suya akış imkânı veren eğim.


akkın

1. Az meyilli, düzgün, engebesiz yol veya toprak. 2. Sürülmesi ve çalışılması kolay tâvlı toprak. 3. Yolunda, yoluna girmiş, olurun da (iş hakkında). 4. Kolaylıkla yapılan, çabuk ilerliyen, akıcı (iş hakkında). 5. İşlenmesi kolay, pürüzsüz, düzgün, budaksız ağaç veya tahta.


akkın

1. bk. akak (I)-3. 2. bk. akak (I)-4. 3. bk. akım (I). 4. bk. akılgan (I)-1.


akkın

1. İstekli, eğinik, gönüllü, tutkun. 2. Anlayışlı.


akkın

İştahla, istiyerek yenen yemek.


Akkın Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Beyaz kılıç kabı. 2. İstekli, gönüllü, tutkun. 3. Akan su. 4. Açık, düzgün, pürüzsüz. 5. Az eğimli, düzgün, engebesiz yol veya toprak. 6. Kolaylıkla yapılan, çabuk ilerleyen, akıcı iş. 7. Yolunda, yoluna girmiş, olurunda iş.


akkın için benzer kelimeler


akkın, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
akkın kelimesinin tersten yazılışı nıkka diziliminde gösterilir.