akkınmak

akkınmak

Özenmek, meyletmek, gönül vermek, sevmek.


akkınmak, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
akkınmak kelimesinin tersten yazılışı kamnıkka diziliminde gösterilir.