aklı kıt

aklı kıt

sf. Budala, saf.


aklı kıt için benzer kelimeler


aklı kıt, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'ı', 't', şeklindedir.
aklı kıt kelimesinin tersten yazılışı tık ılka diziliminde gösterilir.