akmasa da damlar

akmasa da damlar

“çok değilse bile az çok bir gelir veya kazanç sağlar” anlamında kullanılan bir söz.


akmasa da damlar için benzer kelimeler


akmasa da damlar, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'm', 'a', 's', 'a', ' ', 'd', 'a', ' ', 'd', 'a', 'm', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
akmasa da damlar kelimesinin tersten yazılışı ralmad ad asamka diziliminde gösterilir.