akmaz

akmaz

a. coğ. Durgun su, gölet.


akmaz

Bir yere akıntısı olmıyan küçük göl.


akmaz İng. abandoned meander

Taşkın sırasında sapından koparak bütünüyle akış dışında kalan büklüm.


akmaz İng. oxbow lake

Kopmuş eski mendereslerin yerlerinde, akarsu yatağından ayrılarak akmaz duruma gelmiş at nalı biçiminde gölcük.


akmaz, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'm', 'a', 'z', şeklindedir.
akmaz kelimesinin tersten yazılışı zamka diziliminde gösterilir.