akral sakatlık sendromu

akral sakatlık sendromu İng. acral mutilation syndrome

Kalıtsal duyu nöropatisi.


akral sakatlık sendromu için benzer kelimeler


akral sakatlık sendromu, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'r', 'a', 'l', ' ', 's', 'a', 'k', 'a', 't', 'l', 'ı', 'k', ' ', 's', 'e', 'n', 'd', 'r', 'o', 'm', 'u', şeklindedir.
akral sakatlık sendromu kelimesinin tersten yazılışı umordnes kıltakas larka diziliminde gösterilir.